Klättring, en del av vår vardag

En del av våra uppdrag kräver att vi klättrar upp på höga höjder, i master och i andra liknande sammanhang för att kunna utföra vårt uppdrag. Flera av våra medarbetare är därför utbildade i klättring och kan med precision och säkerhet utföra arbeten på hög höjd och på utsatta, udda platser.