Nilan Engineering AB

Nilan bygger framtidens fibernät för säker kommunikation! Vi är ett företag med certifierade fibertekniker som erbjuder specialiserad och nischad kompetens både vid planerade uppdrag och ”när det oväntade händer”.

Vi är flexibla, tar initiativ och har ett dynamiskt och nära samarbete med våra kunder som innebär att vi är lyhörda för specifika behov. Våra kunder är teleoperatörer och nätägare som anlitar oss för konsultation, installation och service av infrastrukturlösningar för tele- och datakommunikation.

Vår maskinpark består av många olika sorters fibersvetsar och mätinstrument. Vår moderna utrustning i kombination med lång erfarenhet hos våra fibertekniker innebär att vi har resurser att göra både utmanande och omfattande insatser, snabbt och effektivt, på flera platser samtidigt.

Vår specialistkompetens är din trygghet! Vi jobbar ständigt med att utveckla vår personal och vi använder den mest moderna utrustningen för att bygga nytt, uppgradera och underhålla med högsta kvalitet i varje del. Vi tittar framåt och anpassar oss redan nu till kommande krav. Vi vet att fiberoptik är och kommer att vara en fortsatt viktig del av framtidens kommunikationsnät.

Ingvar Lundkvist, ägare och VD, driver Nilan med visionen om att vara med och skapa en hållbar framtid för alla genom långvariga och givande relationer med kunder, samarbetspartners och anställda.

Välkommen till oss!

VD, Ingvar Lundkvist

VD, Ingvar Lundkvist

Kim Lundqvist

Kim Lundqvist

Arbetsledare / Fibertekniker
Helena Frank

Helena Frank

Villaprojektering / Administration
Mari Mohede Bergh

Mari Mohede Bergh

Villaprojektering / Administration

Ulf Malmberg

Ulf Malmberg

Fibertekniker
Patrik Månsson

Patrik Månsson

Fibertekniker
Kalle Sandberg

Kalle Sandberg

Fibertekniker

Fredrik Trulsson

Fredrik Trulsson

Fibertekniker
Amine Zahaf

Amine Zahaf

Fibertekniker
Kristian Lundkvist

Kristian Lundkvist

Fibertekniker
Filip Falk

Filip Falk

Fibertekniker
Maria Nilsson

Maria Nilsson

Fibertekniker
André Ragnarsson

André Ragnarsson

Fibertekniker
Martin Wåhgen

Martin Wåhgen

Fibertekniker