Nilan Engineering AB

Växel 046 – 72 72 30

Villainstallation 046 – 72 72 31

Fakturaadress
NILAN Engineering AB
Nordahlsvägen 3
SE-244 41 Kävlinge

Leverans- och besöksadress
Götgatan 2
SE-244 33 Kävlinge

Filialkontor
Sadelgatan 9
SE-213 77 Malmö

ORGANISATION

VD Ingvar Lundkvist

Arbetsledare / Fibertekniker
Kim Lundqvist

Villaprojektering / Administration
Helena Frank
Mari Mohede Bergh

Fibertekniker
Ulf Malmberg
Patrik Månsson
Kalle Sandberg
Fredrik Trulsson
Amine Zahaf
Kristian Lundkvist
Filip Falk
Maria Nilsson
André Ragnarsson
Martin Wåhgen

Styrelse
Ingvar Lundkvist, ordförande
Lasse Larsson
Lotta Stagne
Susanne Brannebo

Kontakta oss