Skarvning

Den osynliga magin

Nilans största kännetecken är vår expertis och förmåga att hantera fiberoptisk kabel på ett professionellt sätt. Vi utbildar oss löpande för att alltid ligga i framkant och vi arbetar med den senaste tekniken för att uppnå bästa möjliga resultat. Kärnan i vårt arbete är att kunna svetsa den enskilda fibern med så hög precision att skarven inte syns.

Resultatet av detta särskilda hantverk innebär att kapaciteten genom fibern blir optimal och ger därmed den högsta hastigheten. Vi är dessutom vana vid att arbeta under svåra förhållanden som till exempel i trånga utrymmen, kyla och mörker utan att det påverkar kvaliteten på vårt arbete.