Blåsa fiber

FRÅN PUNKT TILL PUNKT

Nätverkets infrastruktur är rören som grävs ner i marken och som dras inne i byggnader. I dessa rör ska sedan fiber löpa från punkt till punkt för att nätverken ska fungera. Den stora konsten är att föra den optiska fibern från ena rörändan till den andra. Lösningen är lika enkel som genialisk; vi blåser tryckluft genom röret och matar in fibern i lagom takt, så att luftströmmen ”bär” fibern mot andra ändan. Vi gör detta med allt från tunna fibrer med bara 1 mm diameter upp till grova stamnätskablar.

Vår specialitet är de tunna kablarna i de tunna rören. När det gäller grövre kablar och långa sträckor så löser vi detta tillsammans med våra samarbetspartners.