Projektering & projektledning

FRÅN START TILL MÅL

Projektledning och projektering är viktiga och centrala funktioner för att olika uppdrag och projekt ska fungera smidigt och enligt tidplan. Vi har kompetens och kapacitet att både projektleda och projektera hela uppdrag eller delar av det.

Du väljer den nivå du finner bäst utifrån era behov. Oavsett vilken variant du väljer så är vårt primära fokus att nätet blir optimerat och har högsta driftsäkerhet.