Miljö & Hållbarhet

Vi jobbar varje dag för att minska vår påverkan på miljön och bli mer hållbara i vår verksamhet.

Vår fastighet i Kävlinge värms upp av en kombination av energi från värmeväxlare och solpaneler. Vi har även två elbilar samt återvinner och sorterar allt emballage och produktrester.