Nilan Engineering AB

Växel 046 – 72 72 30

Villainstallation 046 – 72 72 31

Fakturaadress
NILAN Engineering AB
Mineralgatan 1
SE-244 32 Kävlinge

Leverans- och besöksadress
Mineralgatan 1
SE-244 32 Kävlinge

Filialkontor
Sadelgatan 9
SE-213 77 Malmö

ORGANISATION

VD Ingvar Lundkvist

Arbetsledare / Certifierade fibertekniker

Kim Lundqvist

Villaprojektering / Administration
Helena Frank
Mari Mohede Bergh

Certifierade fibertekniker
Ulf Malmberg
Patrik Månsson
Kalle Sandberg
Amine Zahaf

Fibertekniker
Kristian Lundkvist
Filip Falk
Maria Nilsson
André Ragnarsson
Martin Wåhgen
Sufyan Al-Dulaimi
Bujar Blakaj

Styrelse
Ingvar Lundkvist, ordförande
Lasse Larsson
Lotta Stagne
Susanne Brannebo

Kontakta oss